Izrael 1

2009

Izrael – wybór najpiękniejszych widoków oraz najważniejszych miejsc (bez Jerozolimy, której poświęcono osobny album).