Lot ze Śnieżnicy

2012

Krótki lecz malowniczy przelot ze Śnieżnicy za Mszanę Dolną