Latanie w Pińczowie

2012

Lot po holu wciągarką w Pińczowie, niestety bez noszeń.
Widoczki miasta oraz wijącej się Nidy wraz ze starorzeczami. Wał Pińczowski