Madagaskar 4/9 – Miasta i okolica

2012

Stolica Atananarive oraz miasto uniwersyteckie Fianarantosa, a także mniejsze miasteczka i ich okolice