Indie 5/7 – Khajuraho

2014

Wyprawa do Indii i Nepalu w lutym 2014 – Khajuraho