Via-Ferraty (Szwajcaria, Francja)

2014

Via-Ferraty: Fort (koło Genevy), De La Tour Du Jalouvre, de Curalla (okolice Chamonix)
oraz zlot w okolicy tej ostatniej