Peru Bolivia 4/11 – Arequipa

2015

Wyprawa do Peru i Boliwii w lutym 2015. Duże miasto Arequipa w Peru. Klasztor-miasto Santa Catalina, targ, katedra