Kijów (Ukraina)

2018

Zdjęcia z jednodniowego pobytu w Kijowie, podczas przesiadki w locie do Indii