Latanie w Polsce

2019

Fotki z latania w Kraju w roku 2019, ze startowisk: Żar, Śnieżnica, Skrzętla, Ćwilin