Etiopia 7/19 – Kościoły w skale

2020

Wyprawa do Etiopii w lutym 2020. W części 7 zdjęcia z kościołów wykutych skale w trudnodostępnych miejscach. Tu kościoły: Do Bet Adi Chewa, Abuna Yemata Guh, Debre Tsion, Abreha We Atsbeha oraz Cherkos