Tunezja 7/12 – Ksary

2021

Wyprawa do Tunezji we wrześniu 2021. W części siódmej obiekty znane jako ksary, czyli tunelowe budowle kamienne lub gliniano-kamienne, często kilkukondygnacyjne, służące do celów magazynowych i mieszkalnych. Większość zlokalizowana w promieniu kilkudziesięciu km od Chenini