Armenia 4/4 – Okolice Alaverdi

2023

Wyprawa do krajów południowego Kaukazu w lipcu 2023. Część 4 zdjęć z Armenii to okolice postindustrialnego miasteczka Alaverdi. Tu także liczne klasztory: Odzun, Sanahin i Hachpat