Gruzja 7/7 – Pod Kazbek

2023

Wyprawa do krajów południowego Kaukazu w lipcu 2023. Część 7 zdjęć z Gruzji przedstawia fotki z trampingu do lodowca spływającego z trzeciego co do wielkości szczytu w Gruzji Kazbeku (5047 m npm)