Nepal 1/5 – Kathmandu

2014

Wyprawa do Indii i Nepalu w lutym 2014 – Kathmandu