Nepal 2/5 – Bhaktapur i Patan

2014

Wyprawa do Indii i Nepalu w lutym 2014 – Bhaktapur i Patan