Nepal 2/3 – Bandipur (latanie)

2016

Latanie w okolicach Bandipur – pradawnego miasta na niegdysiejszym szlaku handlowym Nepalu