Nepal 3/3 – Katmandu

2016

Katmandu w lutym 2016, czyli około pół roku po trzęsieniu ziemi