„Cud Światła” – wystawa witraży w Muzeum Narodowym

2020

Fotoreportaż z wystawy witraży średniowiecznych pt. „Cud Światła” w Muzeum Narodowym w Krakowie.