Etiopia 19/19 – Wioski Mursi i Konso

2020

Wyprawa do Etiopii w lutym 2020. W części 19 wioska Korokoro – plemienia Mursi, wioska Gamole plemienia Konso, wcześniej bazar w wiosce tego samego plemienia