Etiopia 18/19 – Wioski Dasenech i Aari

2020

Wyprawa do Etiopii w lutym 2020. W części 18 wizyta w trzech lokalnych wioskach: w wiosce Omorate plemienia Dasenech, w wiosce plemioenia Tsmai, na koniec w wiosce plemienia Aari