Etiopia 17/19 – Wioska Harmari

2020

Wyprawa do Etiopii w lutym 2020. W części 17 bazar w Woito i w Dimeka oraz wioska Hamarów