Etiopia 12/19 – Lalibela

2020

Wyprawa do Etiopii w lutym 2020. W części 12 także kościoły wykute w skale. Tym razem jednak nie wysoko w górach, ale w głąb ziemi, poniżej poziomu terenu