Etiopia 13/19 – Harar

2020

Wyprawa do Etiopii w lutym 2020. W części 13 uprawa i żucie liści „czat”, bazar w Harar, orły sawannowe, falliczne formacje skalne oraz wieczorne karmienie hien