Etiopia 14/19 – Awash

2020

Wyprawa do Etiopii w lutym 2020. W części 14 wielbłądy, ptaki oraz fotki z Awash National Park