Etiopia 15/19 – Ptactwo

2020

Wyprawa do Etiopii w lutym 2020. W części 15 zobaczymy głównie ptaki zamieszkujące rejon wielkich jezior w centralnej części Etiopii (Langano Lake, Abijata Lake i Shala Lake)