Gruzja 4/7 – Mccheta, Ananuri

2023

Wyprawa do krajów południowego Kaukazu w lipcu 2023. Część 4 zdjęć z Gruzji przedstawia dwa klasztory zlokalizowane na północ od Tbilisi:  Mccheta (katedra Sweti Cchoweli) oraz Ananuri